MEMBERS

Lab members

Noriko FUNAYAMA

Kouji KISHIMOTO Graduate student

Sota TAKAGI Graduate student

Goshi OGITA Graduate student

Tatsuya KUROKAWA Graduate student

Kanji NAKAGAWA Graduate student

Masumi OKAWA Undergraduate student

Tomonori MUKAI Undergraduate student

Shoichi YOSHII Undergraduate student

Chihiro INUI Technical stuff

Wakana SUGANO Technical stuffShigeyuki KOSHIKAWA The Hakubi Project

Keiji MATSUMOTO  Researcher

Yuichi Hukutomi Graduate studentYuko Urata 

Hayoung LEE 

Nobuyoshi KUMAGAI 

Previous members

Shoko HASHIZUME
Sohei NAKAYAMA

Yuichi ETO

Kazushi ARIMA

Yudai NAKATA
Akira MANO

Chiaki KOJIMA
Kazuko OKAMOTO

Kurato Mohri
Alexandre ALIE

Yui HAMAZAKI
Kotoe KAWAI
Miyuki SHINDO
Kiyoka KINJO